Info arbodeskundigen - Blootstelling aan biomassa

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Blootstelling aan biomassa

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenwet

 • Artikel 5 Inventarisatie en evaluatie van risico’s

 • Artikel 8 Voorlichting en onderricht

Arbeidsomstandigheden besluit

Normen

 • ADV 90026 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) - Europese richtlijnen, certificatie en normalisatie - Ontwerp, fabricage, uitlevering en gebruik (2 delen en quick reference)

 • NEN-EN 529 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – aanbevelingen voor keuze, gebruikverzorging en onderhoud - Praktijkrichtlijn

 • NPR-CEN-ISO/TR 18690 Praktijkrichtlijn voor de keuze, gebruik en onderhoud van veiligheids- , beschermings- en werkschoeisel

 • UIT 14 Praktijkgids persoonlijke beschermingsmiddelen

 • NPR-CEN/TR 15321Richtlijnen voor de keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van beschermende kleding.

 Hulpmiddelen

 • Bijlage:  Voorbeeld veiligheidsinformatieblad (VIB) biomassa algemeen.

 •  

  Let op dat voor elk biomassaproduct een specifieke aanpak vereist is.

 

randomness