Info arbodeskundigen: besloten ruimtes

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenwet

  • Arbeidsomstandighedenwet, Artikel 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's

Arbeidsomstandigheden besluit

  • Hoofdstuk 2 afdeling 5 Bouwproces: Artikel 2.28 Veiligheids- en gezondheidsplan
  • Artikel 3.5G Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie

Normen

  • NEN 3140, elektrische arbeidsmiddelen (klasse 3) op extra lage spanning (ELV)

Richtlijnen

  • Inspirerende werkpraktijk veiligwerkvergunningen proces- olie en gasindustrie (Deltalinq)
  • Basisinspectiemodule. Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie (VBVBE), Inspectie SZW.
  • Arbo informatieblad-5, Veilig werken in besloten ruimten, 2016

randomness