Info arbodeskundigen: besloten ruimtes

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: werken in besloten ruimtes

Referentiewaarden voor de WBGT-index (Wet Bulb Global Temperature) in °C zijn:

 

Verhouding Arbeidsduur / Rusttijd

Licht werk

Middelzwaar werk

Zwaar werk

Zeer zwaar werk

Onderbroken arbeid

30.0

28.0

26.0

25.0

Elk uur:

75% arbeid

25% rusttijd

30.9

29.1

27.3

26.2

Elk uur:

50% arbeid

50% rusttijd

31.7

30.5

29.1

28.1

Elk uur:

25% arbeid

75% rusttijd

32.8

31.7

30.7

30.1

 

1.       Licht werk:

Inspecteren, verrichten van metingen of lichte (de-)montagewerkzaamheden.

2.       Middelzwaar werk:

Werken met pneumatisch handgereedschap, schoonmaken, verrichten van montagewerkzaamheden en laswerkzaamheden.

3.       Zwaar werk:

Inspannende werkzaamheden zoals het monteren van zware onderdelen of steigers, werken met een voorhamer en het dragen van zware lasten.

4.       Zeer zwaar werk:

Maximaal inspannende werkzaamheden zoals slopen, monteren van zeer zware onderdelen, beklimmen van ladders en trappen.

 

Brancheafspraken

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenbesluit

  • Artikel 3.5g - Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie

Arbeidsomstandighedenbeleidregels

  • Beleidsregel 3.5g-1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie

  • Beleidsregel 3.5g-2 Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie

Normen

  • NEN 1010:2007+C1:2008 nl, Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

  • NEN-EN-IEC 60079 SERIE Explosiveatmosferes (Deel 0 t/m 31)

Hulpmiddelen

  • Arbo-Informatieblad 5 – Veilig werken in besloten ruimten