Info arbodeskundigen - Bedelving

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Bedelving

Brancheafspraken

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

  • CROW 335

Arbeidsomstandighedenbesluit

  • Artikel 3.30 Bouwputten, tunnels, uitgravingen en andere ondergrondse werkzaamheden en grondverzetwerkzaamheden
  • Artikel 3.31 Metaal- en betonconstructies, bekistingen en zware prefab-elementen

Normen

  • NEN-EN 13331-1:2002 en, Sleufbekisting - Deel 1: Productspecificaties
  • NEN-EN 13331-2:2002 en, Sleufbekisting - Deel 2: Beoordeling door berekening of beproeving

 

Hulpmiddelen

  •  ArboInformatieblad 22 Werken met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater
randomness