Info arbodeskundigen - Alleen werken - geen hulp bij een incident

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Alleen werken - geen hulp bij een incident

Brancheafspraken

Zorg ervoor dat bij de volgende werkzaamheden altijd minimaal twee medewerkers aanwezig zijn:

  • werken met acuut werkende giftige stoffen;
  • werkzaamheden waarbij knel- en pletgevaar is.

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenwet

  • Artikel 5 Inventarisatie en evaluatie van risico’s

Normen

Algemeen

  • Arbo Informatieblad 5, Veilig werken in besloten ruimten

 

Hulpmiddelen