Info arbodeskundigen: Agressie en geweld

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Agressie en geweld

Brancheafspraken

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving

Arbowet

  • Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden.
  • Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.
  • Artikel 5 De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.
  • Artikel 8 De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers.

Arbobesluit

  • Artikel 2.15 Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting

Normen

Hulpmiddelen

  • Sjabloon Agressie en geweld (programma Veilige publieke taak)