Info Arbeidstijdenwet

Informatie Arbeidstijdenwet

 

  

 

 

 Schematisch overzicht ATW

 

 

 
 
norm
Arbeidstijd
per dienst
12 uur
 
per week
60 uur
 
per week per 4 weken
gemiddeld 55 uur1
 
per week per 16 weken
gemiddeld 48 uur
 
 
 
Rusttijden
dagelijkse rust
11 uur (aaneengesloten)
(1x per week: 8 uur, indien noodzakelijk i.v.m. aard arbeid of bedrijfsomstandigheden)
 
wekelijkse rust
36 uur (aaneengesloten) óf
72 uur per 14 dagen (te splitsen in stukken van minimaal 32 uur)
 
 
 
Pauze
bij > 5,5 uur arbeid per dienst
30 minuten
(eventueel 2 x 15 minuten)
 
bij > 10 uur arbeid per dienst
45 minuten
(eventueel 3 x 15 minuten)
 
bij > 5,5 uur arbeid per dienst
15 minuten1
 
 
 
Zondagrust
zondagsarbeid
geen arbeid op zondag, tenzij: 
 • in overeenstemming met de aard van de arbeid én bedongen
  of
 • noodzakelijk i.v.m. aard arbeid of bedrijfsomstandigheden
 • overeengekomen met OR (bij afwezigheid: belanghebbende werknemers)
 • individuele instemming
 
vrije zondagen
13 (per 52 weken)
elk ander aantal1, mits:
 • individuele instemming indien minder dan 13 vrije zondagen per jaar
 
 
 
Nachtarbeid
nachtdienst:
> 1 uur arbeid tussen 00.00 en 06.00 uur
arbeidstijd per dienst
10 uur
12 uur, mits:
 • rust na dienst 12 uur
 • 5 x per 2 weken
 • max. 22 x per 52 weken
 
arbeidstijd per week
40 uur (per 16 weken),
indien 16 x per 16 weken arbeid in nachtdienst
 
rusttijd na nachtdienst
geldt voor nachtdiensten eindigend ná 02.00 uur
14 uur
(1 x per week: 8 uur, indien noodzakelijk i.v.m. aard arbeid of bedrijfsomstandigheden)
 
rusttijd na ≥ 3 nachtdiensten
46 uur
 
max. lengte reeks
geldt als minimaal één van de diensten uit de reeks een nachtdienst  is
7 of 81
 
max. aantal
geldt voor nachtdiensten eindigend ná 02.00 uur
 • 36 nachtdiensten per 16 weken
  of
 • 140 nachtdiensten per 52 weken1
  hetzij
 • 38 uur tussen 00.00 en 06.00 uur per 2 aaneengesloten weken1
 
 
 
Consignatie
consignatieverbod
 • 14 consignatie-vrije dagen per 4 weken
 • 2 x 2 dagen per 4 weken noch consignatie, noch arbeid
 • geen consignatie 11 uur vóór en 14 uur ná een nachtdienst
 
arbeidstijd per 24 uur
13 uur
 
arbeidstijd per week i.g.v. nachtelijke consignatie
geldt indien per 16 weken 16x of meer consignatie wordt opgelegd tussen 00.00 en 06.00 uur
 • gemiddeld 40 uur (per 16 weken)
of
 • gemiddeld 45 uur (per 16 weken), mits:
  • 8 uur onafgebroken  rust vóór aanvang nieuwe dienst
   (i.g.v. laatste oproep tussen 00.00 en 06.00 uur)
   hetzij
  • gedurende 8 uur onafgebroken rust in de 18 uur volgend op 06:00 uur (als laatste oproep tussen 00.00 en 06.00 uur plaatsvond en direct gevolgd wordt door een nieuwe dienst)
 
 
 

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram Arbeidstijdenwet.pdf51.26 KB