Meters verwisselen en/of plaatsen

Activiteit: Meters verwisselen en/of plaatsen

Hieronder ziet u de risico’s die u loopt bij de gekozen werkzaamheden. Per risico kunt u klikken op de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. U kunt ook meteen een selectie maken van maatregelen voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregel WerkgeverMaatregel Werknemer
Risico: blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende plaatpakkingen uit gasinstallaties
Maatregelen organisatie bij blootstelling aan asbest bij verwijderen en afvoeren van asbesthoudende flenspakkingen uit gasinstallaties
Maatregelen medewerker bij blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende flenspakkingen uit gasinstallaties
Risico: blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbestverdachte laagspanningsmesp
Maatregelen organisatie bij blootstelling aan asbest bij verwijderen en afvoeren van asbestverdachte laagspanningsmespatronen
Maatregelen medewerker bij blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbestverdachte laagspanningsmespatronen
Risico: Letsel door beknelling of pletten
Maatregelen organisatie tegen letsel door beknelling of pletten
Maatregelen medewerker tegen letsel door beknelling of pletten
Risico: Letsel door vallende voorwerpen
Maatregelen organisatie bij vallende voorwerpen
Maatregelen medewerker bij vallende voorwerpen
Risico: Struikelen en uitglijden
Maatregelen organisatie tegen struikelen en uitglijden
Maatregelen medewerker tegen struikelen en uitglijden
randomness