Inspecties uitvoeren

Activiteit: Inspecties uitvoeren

Hieronder ziet u de risico’s die u loopt bij de gekozen werkzaamheden. Per risico kunt u klikken op de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. U kunt ook meteen een selectie maken van maatregelen voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregel WerkgeverMaatregel Werknemer
Risico: blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende plaatpakkingen uit gasinstallaties
Maatregelen organisatie bij blootstelling aan asbest bij verwijderen en afvoeren van asbesthoudende flenspakkingen uit gasinstallaties
Maatregelen medewerker bij blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende flenspakkingen uit gasinstallaties
Risico: blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbestverdachte laagspanningsmesp
Maatregelen organisatie bij blootstelling aan asbest bij verwijderen en afvoeren van asbestverdachte laagspanningsmespatronen
Maatregelen medewerker bij blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbestverdachte laagspanningsmespatronen
Risico: Blootstelling aan asbest in ruimtes die onderdeel zijn van het energie transport- en distributienet
Maatregelen organisatie bij blootstelling aan asbest in ruimtes die onderdeel zijn van het energie transport en distributienet (via link)
Maatregelen medewerker bij blootstelling aan asbest in ruimtes die onderdeel zijn van het energie transport en distributienet (via link)
Risico: Letsel door vallende voorwerpen
Maatregelen organisatie bij vallende voorwerpen
Maatregelen medewerker bij vallende voorwerpen
Risico: Stootgevaar
Maatregelen organisatie bij stootgevaar
Maatregelen medewerker bij stootgevaar
Risico: Struikelen en uitglijden
Maatregelen organisatie tegen struikelen en uitglijden
Maatregelen medewerker tegen struikelen en uitglijden