Leidingsysteem uit bedrijf nemen

Activiteit: Leidingsysteem uit bedrijf nemen

Hieronder ziet u de risico’s die u loopt bij de gekozen werkzaamheden. Per risico kunt u klikken op de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. U kunt ook meteen een selectie maken van maatregelen voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregel WerkgeverMaatregel Werknemer
Risico: Aanrijdgevaar bij gepland werken langs de openbare weg
Maatregelen organisatie bij aanrijdgevaar bij gepland werken langs de openbare weg
Maatregelen medewerker bij aanrijdgevaar bij gepland werken langs de openbare weg
Risico: Blootstelling aan extreme weersomstandigheden
Maatregelen organisatie bij blootstelling aan extreme weersomstandigheden
Maatregelen medewerker bij blootstelling aan extreme weersomstandigheden
Risico: Blootstelling aan stoffen in verontreinigde bodem
Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan stoffen in verontreinigde grond (gepland werk)
Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan stoffen in de verontreinigde bodem bij urgente storingen en calamiteiten
 
Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan stoffen in verontreinigde grond bij urgente storingen en calamiteiten
Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan stoffen in verontreinigde bodem (gepland werk)
Risico: Letsel door vallende voorwerpen
Maatregelen organisatie bij vallende voorwerpen
Maatregelen medewerker bij vallende voorwerpen