Maatregelen medewerker bij werken met een hoogwerker

Risico: Vallen van hoogte

Beschrijving: Fysieke schade door vallen van hoogte.

Maatregelen medewerker bij werken met een hoogwerker

Voor gebruik van de hoogwerker

 • Sta stil bij uw eerste indruk van de hoogwerker: ziet deze er voor uw gevoel deugdelijk uit?
 • Ga na of de hoogwerker geschikt is voor uw werkzaamheden.
 • Ga na of u gevaren ziet, of er volgens u nog iets fout zou kunnen gaan.
 • Ga na of de risico’s uit de omgeving bekend en beheerst zijn, zoals explosie- of toxisch gevaar en aanrijdgevaar, nabijheid van hoogspanningslijnen.
 • Voer een Last Minute Risico Analyse (LMRA uit..

 

Tijdens gebruik van de hoogwerker

 • Gebruik een hoogwerker alleen wanneer u daarvoor bent opgeleid.
 • Controleer aan de hand van de keuringssticker of de hoogwerker is goedgekeurd.
 • Zet het werkgebied van de hoogwerker voldoende af.
 • Plaats de hoogwerker op een stabiele en vlakke ondergrond.
 • Alarmaanduidingen of -signalen mag u niet overbruggen.
 • Als uit de taakrisicoanalyse blijkt dat er sprake is van een verhoogd risico, werk dan met twee medewerkers met de hoogwerker en zorg voor goede communicatie met elkaar.
 • Zorg voor voldoende uitzicht om bots- en knelgevaar te voorkomen. aangelijnd
 • Werk op een hoogwerker met giek altijd aangelijnd d.m.v. een harnasgordel voorzien van een korte positioneringslijn. 
 • Stap op hoogte nooit uit de hoogwerker. 
 • Werk niet verder dan een armlengte buiten de werkbak van de hoogwerker.
 • Bedien de hoogwerker alleen vanaf het daarvoor bestemde vlak.
 • Als u met de werkbak binnen 50 meter van hoogspanningslijnen kunt komen, overleg dan met uw leidinggevende.
 • Voer geen hijswerkzaamheden uit met de hoogwerker.
 • Zorg dat de maximale last van de hoogwerker zoals vermeld op het label niet wordt overschreden.
 • Wees alert op andere risico’s zoals knelgevaar en verbrandingsgevaar.
 • Wees alert op wisselende weersomstandigheden.
 • Laat de hoogwerker nooit onbeheerd achter. 
Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Tips: 
Datum: 
14 oktober 2009
Revisie informatie: 
2e revisie 22-11-2017
randomness