Maatregelen organisatie bij werken op een rolsteiger

Risico: Vallen van hoogte - rolsteiger

Beschrijving: Fysieke schade door vallen van hoogte.

Maatregelen organisatie bij werken op een rolsteiger

  • Laat rolsteigers alleen bouwen door medewerkers die daarvoor geïnstrueerd zijn.
  • Zorg dat het rolsteigermateriaal eens per jaar aantoonbaar wordt gekeurd.
  • Geef voorlichting en instructie aan de gebruikers.
  • Zorg dat de medewerkers beschikken over de gebruikshandleiding van de leverancier.
  • Zorg dat er toezicht is tijdens de bouw en het gebruik van de rolsteiger.
  • Neem omgevingsfactoren zoals weersinvloeden op in de taakrisicoanalyse (TRA).
  • Als er conflicterende werkzaamheden zijn, neem deze dan op in de TRA.

 

Standaard rolsteiger
Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Tips: 
Datum: 
28 mei 2010
Revisie informatie: 
2e revisie 22-11-2017