Maatregelen organisatie tegen elektrocutie of verbranding bij graafwerkzaamheden

Risico: elektrocutie of verbranding bij graafwerkzaamheden

Beschrijving: Elektrocutie of verbranding bij het beschadigen van of in aanraking komen met spanningvoerende kabels en leidingen.

Maatregelen organisatie tegen elektrocutie of verbranding bij graafwerkzaamheden

  • Stel voorafgaand aan de graafwerkzaamheden een taakrisicoanalyse (TRA) op. Specifieke aandachtspunten:
    • Ga voor aanvang van graafwerkzaamheden na of er zich in het te ontgraven gebied leidingen en kabels bevinden, bijvoorbeeld door middel van een KLIC melding.
    • Laat in eerste instantie proefsleuven graven als er kabels en leidingen in de grond liggen.
    • Informeer alle betrokken medewerkers over het plan van aanpak, risico’s en beheersing van de risico’s.
  • Zorg voor voorlichting en instructie.
Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
In ontwikkelingIn ontwikkeling
Tips: 
Datum: 
7 april 2010
randomness