Maatregelen medewerker tegen elektrocutie of verbranding bij graafwerkzaamheden

Risico: elektrocutie of verbranding bij graafwerkzaamheden

Beschrijving: Elektrocutie of verbranding bij het beschadigen van of in aanraking komen met spanningvoerende kabels en leidingen.

Maatregelen medewerker tegen elektrocutie of verbranding bij graafwerkzaamheden

Voor u begint

  • Ga na of er kabels en leidingen ter plaatse of in de nabijheid zijn.
  • Ga na of er extra maatregelen nodig zijn, zoals bij waterbezwaar of trillingen door zwaar wegverkeer.
  • Ga na of alle risicobeperkende maatregelen genomen zijn.
  • Graaf altijd handmatig een proefsleuf.

Tijdens het werk

  • Wees alert op alle kabels en leidingen, ook die niet zijn aangegeven op de kaarten.
Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
In ontwikkelingIn ontwikkeling
Tips: 
Datum: 
7 april 2010
randomness