Maatregelen organisatie tegen bedelving

Risico: Bedelving

Beschrijving: bij werkzaamheden in putten en sleuven is er kans op inkalven van het talud of bezwijking van de grondkering. Ook de hoogte van het grondwaterpeil en regenval zijn belangrijke factoren.

Maatregelen organisatie tegen bedelving

 • Stel voorafgaand aan de graafwerkzaamheden een taakrisicoanalyse (TRA) op. Specifieke aandachtspunten:
  • Ga voor aanvang van graafwerkzaamheden na of er zich in het te ontgraven gebied leidingen en kabels bevinden, bijvoorbeeld door middel van een KLIC melding.
  • Laat in eerste instantie proefsleuven graven als er kabels en leidingen in de grond liggen.
  • Onderzoek of de grond vrij is van verontreiniging.
  • Ga na of er waterbezwaren zijn (grondwater, neerslag).
  • Houd rekening met de omgeving (spoor, wegverharding, zonering).
  • Zorg voor een grondkering of een talud als er dieper gegraven wordt dan 1 meter.
  • Informeer alle betrokken medewerkers over het plan van aanpak, risico’s en beheersing van de risico’s.
 • Zorg dat de put of sleuf is voorzien van voldoende veilige toegangen en uitgangen, bijvoorbeeld door middel van ladders. Sleuven breder dan 80 cm moeten zijn voorzien van deugdelijke overgangen.
 • Zorg voor voorlichting en instructie.
 • Plaats op en langs wegen afzettingen volgens de wettelijke bepalingen voor verkeersborden.
Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
In ontwikkelingIn ontwikkeling
Datum: 
20 november 2016
Revisie informatie: 
revisie 10-11-16; geen wijzigingen
randomness