Maatregelen medewerker tegen bedelving

Risico: Bedelving

Beschrijving: bij werkzaamheden in putten en sleuven is er kans op inkalven van het talud of bezwijking van de grondkering. Ook de hoogte van het grondwaterpeil en regenval zijn belangrijke factoren.

Maatregelen medewerker tegen bedelving

Voor u begint

 • Ga na of er kabels en leidingen ter plaatse of in de nabijheid zijn.
 • Ga na of er extra maatregelen nodig zijn, zoals bij waterbezwaar of trillingen door zwaar wegverkeer.
 • Ga na of alle risicobeperkende maatregelen genomen zijn.
 • Graaf altijd handmatig een proefsleuf.
 • Als de diepte van een sleuf of put meer dan 1 meter is, moeten er stempelingen, bekistingen of damwanden worden geplaatst of moet er een talud worden gegraven.
 • Controleer het talud of de grondkering dagelijks en na onderbreking vanwege slecht weer op stabiliteit. Herstel deze indien nodig.
 • Zorg dat graafmachines een zodanige afstand tot de put of sleuf houden dat er geen gevaar is voor instorten of inkalven van het talud.
 • Zorg dat naast een talud dat dieper is dan 1 meter, binnen 50 cm geen grond of materialen worden opgeslagen, om instorting te voorkomen.

Tijdens het werk

 • Voorkom dat materiaal en/of gereedschap in de put of sleuf kan rollen.
 • Vanzelfsprekend moet worden voorkomen dat tijdens werkzaamheden mensen of voertuigen in de put of sleuf terecht komen. Goede afzettingen en zo nodig verlichting zijn van groot belang.
 • De put of sleuf moet zijn voorzien van voldoende veilige toegangen en uitgangen, bijvoorbeeld door middel van ladders. Sleuven breder dan 80 cm moeten zijn voorzien van deugdelijke overgangen.
Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
In ontwikkelingIn ontwikkeling
Datum: 
7 april 2010
Revisie informatie: 
02-11-2016
randomness