Maatregelen organisatie bij blootstelling aan verontreinigde grond

Risico: Blootstelling aan verontreinigde grond

Beschrijving: Blootstelling aan verontreinigde grond kan de gezondheid ernstige schade toebrengen.

Maatregelen organisatie bij blootstelling aan verontreinigde grond

  • Borg dat uw medewerkers regelmatig worden geïnstrueerd over het onderwerp ‘verontreinigde grond’.
  • Neem gestaakte werkzaamheden en klachten van medewerkers altijd serieus.
  • Registreer per geval de medewerkers als achteraf blijkt dat zij in aanraking zijn gekomen met ernstig verontreinigde grond.
  • Zoek uit of op de locatie sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente of de provincie. De vlekkenkaarten die u kunt benaderen via gemeentelijke of provinciale websites of op www.bodemloket.nl zijn indicatief.
  • Er is sprake van ernstige bodemverontreiniging als de interventiewaarde is overschreden. Is de interventiewaarde niet overschreden, maar alleen de achtergrondwaarde, dan is er sprake van licht verontreinigde grond.
  • Voorkom zoveel mogelijk dat in ernstige bodemverontreiniging wordt gewerkt (alternatief tracé kabels en leidingen, tijdelijk omschakelen).
  • Als het werken in ernstige bodemverontreiniging niet voorkomen kan worden en/of als de bodemkwaliteit onduidelijk is, bepaal dan de verontreiniging en de bijbehorende veiligheidsklasse, doe indien vereist een BUS-melding en stel een V&G-plan ontwerpfase op. Schakel hiervoor eventueel een adviesbureau in.
  • Controleer of de geplande materialen (kabels en leidingen) geschikt zijn om te worden toegepast in de ernstige bodemverontreiniging.
  • Draag het project over aan een Kwalibo BRL SIKB 7000-7001 gecertificeerd bedrijf. Als hierbij elektriciteits-, gas- en/of warmtewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, moet dat gebeuren door daarvoor gekwalificeerde medewerkers onder verantwoordelijkheid van het Kwalibo-gecertificeerd bedrijf.
  • Schakel een milieukundig begeleider in die beschikt over Kwalibo BRL 6000-erkenning.
Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
7 april 2010
Revisie informatie: 
18-11-2014