Maatregelen organisatie bij knel-, plet- en snijgevaar

Risico: Knel-, plet- en snijgevaar

Beschrijving: Beknelling of pletten tussen voorwerpen, producten, machines en installaties, gereedschappen of onderdelen daarvan en zich snijden kunnen leiden tot verwondingen en soms blijvend letsel.

Doel: Het voorkomen van letsel ten gevolge van beknelling of pletten dan wel verwondingen ten gevolge van snijden.

 

Maatregelen organisatie bij knel-, plet- en snijgevaar

 • Het risico van knel, plet en snijgevaar dient een onderdeel te zijn van de RI&E.
 • Nieuwe machines zijn voorzien van CE-markering en een conformiteitverklaring en voldoen aan de bepalingen over arbeidsmiddelen in het Arbobesluit.
 • Er dient een lock out - tag out procedure te zijn om te voorkomen dat machines worden ingeschakeld terwijl er mensen onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren.
 • Zorg voor regelmatige controle en onderhoud van machines en gereedschappen.
 • Laat werkzaamheden alleen door deskundigen verhelpen.
 • Zorg voor goede verlichting bij de machines.
 • Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
 • Zorg voor voorlichting en instructie over veilig werken met machines en gereedschappen.

 

Intern Transport

 • Bedrijven waarin dagelijks verkeer met transportvoertuigen plaatsvindt, stellen interne verkeersregels op. Het 'wegenverkeersreglement' is daarbij een goed uitgangspunt. De verkeersregels besteden in ieder geval aandacht aan:
  • rijsnelheden;
  • voorrangsregels.
 • Een fysieke afscheiding wordt aangebracht tussen rij- en looppaden, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgeversOvereenstemming tussen werknemers en werkgevers
Datum: 
8 september 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 14/04/2015, 2e revisie 5/11/2020
randomness