Risico: Blootstelling aan kolenstof

Risico: Blootstelling aan kolenstof

Beschrijving: Bij inademen is er kans op benauwdheid. Bij huid- of slijmvliescontact is er kans op irritatie.

Hieronder ziet u de risico’s die u loopt bij de gekozen werkzaamheden. Per risico kunt u klikken op de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. U kunt ook meteen een selectie maken van maatregelen voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregel WerkgeverMaatregel Werknemer
Risico: Blootstelling aan kolenstof
Maatregelen organisatie bij blootstelling aan kolenstof
Maatregelen medewerker bij blootstelling aan kolenstof