Risico: Blootstelling aan asbest- en keramische vezels

Risico: Blootstelling aan asbest- en keramische vezels

Beschrijving: Bij werkzaamheden aan (niet gesaneerde) installaties en utiliteitsvoorzieningen is blootstelling aan asbest- en keramische vezels niet uitgesloten. Asbest- en keramische vezels kunnen aanwezig zijn in plaat- en blokpakkingen, in asbesthoudende bouwmaterialen, leidinghouders, leidingisolatie en muurdoorvoeren of afdichtingkoorden die voor 1993 zijn toegepast.

Hieronder ziet u de risico’s die u loopt bij de gekozen werkzaamheden. Per risico kunt u klikken op de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. U kunt ook meteen een selectie maken van maatregelen voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregel WerkgeverMaatregel Werknemer
Risico: Blootstelling aan asbest- en keramische vezels
Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan asbest- en keramische vezels
Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan asbest- en keramische vezels