Maatregelen medewerker bij blootstelling aan lasrook

Risico: gezondheidsschade door blootstelling aan lasrook  

Beschrijving: Lasrook is schadelijk voor de gezondheid. Het kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken en leiden tot metaaldampkoorts of astmatische bronchitis. Ook kunnen door de blootstelling aan lasrook heesheid, keelpijn en oogirritaties optreden. Lasrook van het lassen van nikkel- en chroomhoudend materiaal is kankerverwekkend.

 

Maatregelen medewerker bij blootstelling aan lasrook  

Voor u begint

·         Verwijder coating of verf van de plek die u gaat lassen, want de damp die ontstaat is schadelijk.

·         Wees extra voorzichtig bij het lassen van nikkel- en chroomhoudende legeringen zoals RVS.

·         Controleer of lasrook kan worden afgezogen. Afzuiging bij de bron heeft de voorkeur boven ruimteventilatie of het gebruik van adembescherming.

·         Controleer of de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) aanwezig zijn.

 

Tijdens het werk

·         Voorkom het inademen van lasrook en schakel beschikbare ruimteventilatie en/of bronafzuiging in.

·         Gebruik de voorgeschreven afzuigmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

·         Gebruik bij kortdurende laswerkzaamheden een fijnstofmasker speciaal voor lasrook (minimaal FFP2).

·         Houd uw hoofd zo veel mogelijk buiten de lasrookpluim.

·         Voorkom dat collega’s onnodig worden blootgesteld aan lasrook.

 

 

Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
12 maart 2013
Revisie informatie: 
31-05-2017