Maatregelen medewerker tegen struikelen en uitglijden

Risico: Struikelen en uitglijden

Beschrijving: De gevolgen van struikelen en uitglijden variëren van blauwe plekken en kneuzingen tot ernstige breuken. Soms is er blijvend letsel of ernstiger.

Doel: Het voorkomen van letsel ten gevolge van struikelen of uitglijden.

Maatregelen medewerker tegen struikelen en uitglijden

Voor u begint

 • Beoordeel de werkomgeving of er mogelijke obstakels en gladde oppervlakken zijn.
 • Houd, tijdens het traplopen, altijd de leuning vast.
 • Indien de hand niet aan de leuning kan worden gehouden, gebruik dan de lift.
 • Zorg voor een vrij toegankelijke werkplek.
 • Zorg voor een schone en opgeruimde werkomgeving.
 • Zorg dat de werkplek voldoende verlicht is.
 • Draag schoeisel dat voorgeschreven is bij het werk en werkomgeving.

 

     

Tijdens het werk

 • Verwijder afval regelmatig van de werkplek (zodat het zich niet opstapelt).
 • Zet gemaakte vloeropeningen en of afgravingen (>0,5m) direct af met harde afzettingen.
 • Zet onregelmatigheden in looppaden en gangen af en meld dit bij de verantwoordelijke.
 • Zet gladde oppervlakken af.
 • Ruim gemorste producten onmiddellijk op met een effectieve schoonmaakmethode.

Als het werk klaar is

 • Laat de werkomgeving veilig, schoon en opgeruimd achter, ook bij tijdelijk verlaten van de werkplek.
 • Sluit vloeropeningen af en verwijder markeringen en afzettingen.
Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgeversOvereenstemming tussen werknemers en werkgevers
Datum: 
7 april 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 18/11/2014; 2e revisie 5/11/2020