Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan asbest- en keramische vezels

Risico: Blootstelling aan asbest- en keramische vezels

Beschrijving: Bij werkzaamheden aan (niet gesaneerde) installaties en utiliteitsvoorzieningen is blootstelling aan asbest- en keramische vezels niet uitgesloten. Asbest- en keramische vezels kunnen aanwezig zijn in plaat- en blokpakkingen, in asbesthoudende bouwmaterialen, leidinghouders, leidingisolatie en muurdoorvoeren of afdichtingkoorden die voor 1993 zijn toegepast.
Keramische vezels en/of slakkenwol worden gelijkwaardig aan asbest beschouwd voor wat betreft gezondheidsschade, als ze langdurig en cyclisch zijn blootgesteld aan  temperaturen hoger dan 900 ⁰C .
Asbest- en keramische vezels kunnen ongemerkt worden ingeademd en in de longen achterblijven. Dit kan ernstige longziekten veroorzaken.

Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan asbest- en keramische vezels

Bij een calamiteit

Als u onverwacht asbest, asbesthoudende of asbestverdachte materialen in gebouwen en installaties tegenkomt:

  • Stop dan direct uw werkzaamheden.
  • Maak besmette kleding vochtig om vrijkomen van vezels te beperken.
  • Trek eventueel besmette kleding ter plaatse uit om vrijkomen en/of verplaatsen van asbest- of keramische vezels te voorkomen. Doe de kleding in een plastic zak en bind die dicht. Markeer het afval als asbesthoudend.
  • Verlaat de ruimte en sluit deze af.
  • Zet het gebied af.
  • Stel uw leidinggevende op de hoogte en wacht verdere instructies af.
Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
8 september 2010
Revisie informatie: 
revisie 14-11-2018