Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Risico: Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Beschrijving: Bij blootstelling kunnen deze stoffen schade aan de gezondheid en/of het milieu toebrengen. 

De hieronder volgende symbolen duiden op gevaarlijke stoffen (tevens als bijlage opgenomen):

De volgende symbolen duiden op gevaarlijke stoffen:

 Ingedeelde stoffen, die u voor 1 december 2010 aan afnemers heeft verstrekt hoeft u niet opnieuw te etiketteren en verpakken volgens EU-GHS. Deze vrijstelling geldt tot 1 december 2012. Voor mengsels geldt deze vrijstelling vanaf 1 juni 2015 tot 1 december 2017.

 

Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen

 • Zoek naar alternatieven die minder gevaarlijke zijn.
 • Zorg voor een register van de aanwezige gevaarlijke stoffen en de blootstellingsbeoordelingen.
 • Zorg voor instructie en voorlichting over het gebruik van gevaarlijke stoffen en hun gevaren.
 • Zorg dat informatie over gevaarlijke stoffen aanwezig is op de werkplek.
 • Zorg voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en zie toe op juist gebruik.
 • Zorg voor toezicht op het veilig werken met gevaarlijke stoffen
 • Geef de medewerker niet meer gevaarlijke stoffen mee dan nodig is voor één werkdag.
 • Zorg voor middelen waarmee restanten, verbruikmaterialen en verpakkingen als gevaarlijk afval kunnen worden afgevoerd.
 • Zorg dat tijdelijke en permanente opslag voldoen aan de geldende voorschriften (PGS 15).
 • Zorg voor voldoende ventilatie en opbergruimten in de auto’s.
 • Houd bij vervoer rekening met de vervoersregels voor gevaarlijke stoffen (ADR).
Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgeversOvereenstemming tussen werknemers en werkgevers
Datum: 
28 mei 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 30-06-2016, 2e revisie 14-11-2018
BijlageGrootte
PDF-pictogram gevaarlijke stoffen bijlage.pdf293.52 KB
randomness