Maatregelen medewerker bij werken op een plat dak

Risico: Vallen van hoogte - werken op platte daken

Beschrijving: fysieke schade door vallen van hoogte.

Maatregelen medewerker bij werken op een plat dak

Voor u begint:

 • Zorg voor een geldige werkvergunning.
 • De eisen die zijn gesteld aan dakrandbeveiliging op platte daken zijn afhankelijk van de afstand van de rand tot de werkplek:
  • < 2 meter: volledig hek- of leuningwerk;
  • tussen 2 en 4 meter: afzetting van de werkplek door middel van lint of hekwerk, de werkplek en de weg daar naartoe dienen duidelijk gemarkeerd te zijn;
  • > 4 meter: de dakrandbeveiliging kan achterwege blijven, de werkplek en de weg daar naartoe dienen duidelijk gemarkeerd te zijn.
 • Indien collectieve valbeveiliging redelijkerwijs niet uitvoerbaar is, moet binnen 4 meter van de dakrand gebruik worden gemaakt van persoonlijke valbeveiliging.
 • Controleer of de te gebruiken materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen gekeurd zijn.
 • Ga na hoe u veilig kunt vluchten.
 • Wees alert op wisselende weersomstandigheden.
 • Voer een last minute risicoanalyse (LMRA) uit.

Bij openingen in het dak (denk hierbij ook aan lichtkoepels):

 • Zet het gebied af met harde afzetting.
 • Zet het gebied eronder af om doorgang te verhinderen.
 • Houd het gebied rond de opening vrij van obstakels.

Tijdens het werk

 • Zorg dat er niets naar beneden kan vallen, ook niet door openingen in het dak.
 • Houd vluchtwegen vrij en toegankelijk.
 • Zorg voor een opgeruimde werkplek.
 • Houd rekening met de dakbelasting.

 

Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Tips: 
Datum: 
28 mei 2010
Revisie informatie: 
2e revisie 22-11-2017
randomness