Maatregelen medewerker bij werken in besloten ruimten

Risico: Werken in besloten ruimten

Beschrijving: Een besloten ruimte is een gesloten of deels open ruimte met vernauwde toegankelijkheid, die niet is ontworpen voor verblijf van personen. Er is in ieder geval sprake van:

 • gevaar voor verstikking indien de atmosfeer minder dan 18 volumeprocent zuurstof bevat,
 • gevaar voor bedwelming of vergiftiging indien de concentratie van de betreffende stoffen in de atmosfeer hoger is dan de gezondheidsgrenswaarden,
 • gevaar voor brand of explosie als de concentratie van brandbare gassen of dampen hoger is dan 10 volumeprocent van de onderste explosiegrenzen, of als de concentratie van zuurstof hoger is dan 21 volumeprocent,
 • gevaar voor elektrocutie.

 

Maatregelen medewerker bij werken in besloten ruimten

Voor u begint

 • Controleer of de maatregelen genomen zijn zoals vermeld op de werkvergunning en taakrisicoanalyse (TRA).
 • Controleer of schadelijke dampen/gassen die eventueel bij de werkzaamheden vrijkomen doelmatig kunnen worden afgezogen.
 • Controleer of er voldoende verse en schone lucht kan worden toegevoerd bij werkzaamheden waar schadelijke dampen/gassen vrijkomen.
 • Meld u bij de mangatwacht en bespreek de maatregelen met betrekking tot de werkzaamheden en spreek af hoe u met elkaar communiceert.
 • Betreed de ruimte alleen als de mangatwacht daar toestemming voor geeft.
 • Plaats apparatuur en machines zoveel mogelijk buiten de besloten ruimte.
 • Gebruik de specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zoals vermeld in de taakrisicoanalyse (TRA)

 

Tijdens het werk

 • Meld u bij de verantwoordelijke leidinggevende en mangatwacht.
 • Houd u strikt aan de werkvergunning en de aanwijzingen van de mangatwacht.
 • Bespreek wijzigingen in de werkzaamheden en omstandigheden met de mangatwacht en de opdrachtgever.
 • Zorg dat u geschikte blusmiddelen binnen handbereik heeft bij las-, slijp-, en snijwerkzaamheden, open vuur of wanneer er vonkgevaar bestaat.
 • Plaats gas- en zuurstofcilinders nooit in de besloten ruimte.
 • Door een verhoogde concentratie van zuurstof en/of brandbare gassen ontstaat een verhoogd risico op brand en explosiegevaar. Controleer daarom branders, slangen en slangaansluitingen buiten de besloten ruimte, vóór het betreden van de ruimte op lekkage. Snelkoppelingen binnen besloten ruimten zijn verboden.
 • Controleer of op de toevoerleidingen van brandbare gassen die bij lassen en snijden worden gebruikt, een vacuümventiel zit.
 •  Haal bij een pauze of andere werkonderbreking de branders en slangen uit de besloten ruimte. Sluit gas- en zuurstofcilinders af.
 • Gebruik bij werkzaamheden in besloten ruimten alleen gereedschap met een veilige spanning: ≤ 120 volt gelijkspanning of ≤ 50 volt wisselspanning.
 • Stel verplaatsbare voedingsbronnen zoals scheidingstransformatoren, generatoren en lasomvormers buiten de besloten ruimte op.
 • Gebruik zoveel mogelijk gereedschap met accuvoeding of op lucht aangedreven gereedschap.
Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Tips: 
Datum: 
2 februari 2012
randomness