Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan asbest- en keramische vezels

Risico: Blootstelling aan asbest- en keramische vezels

Beschrijving: Bij werkzaamheden aan (niet gesaneerde) installaties en utiliteitsvoorzieningen is blootstelling aan asbest- en keramische vezels niet uitgesloten. Asbest- en keramische vezels kunnen aanwezig zijn in plaat- en blokpakkingen, in asbesthoudende bouwmaterialen, leidinghouders, leidingisolatie en muurdoorvoeren of afdichtingkoorden die voor 1993 zijn toegepast.
Keramische vezels en/of slakkenwol worden gelijkwaardig aan asbest beschouwd voor wat betreft gezondheidsschade, als ze langdurig en cyclisch zijn blootgesteld aan  temperaturen hoger dan 900 ⁰C .
Asbest- en keramische vezels kunnen ongemerkt worden ingeademd en in de longen achterblijven. Dit kan ernstige longziekten veroorzaken.

Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan asbest- en keramische vezels

 • Bij duidelijke aanwijzing, schakel een Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA, Asbest inventarisatiebureau) in en een Deskundige Asbestverwerkend (DAV) bedrijf (allen SC-530 gecertificeerd) en laat hen een plan van aanpak met beheersmaatregelen opstellen.
 • Als onverwacht asbest- of keramische vezels worden aangetroffen, raadpleeg een onafhankelijk laboratorium om de soort vezel, de besmettingsgraad en het besmettingsgebied vast te stellen. Het laboratorium handelt volgens NEN 2991.
 • Bepaal met de DTA een veilig afzetgebied.
 • Hanteer grenswaarden conform de normen ISO 14966 en NEN 2991. 
 • Informeer betrokken medewerkers dat er asbest- of keramische vezels zijn aangetroffen.
 • Richt een gebied in waar besmette materialen worden achtergelaten, gebundeld en volgens wettelijke regels afgevoerd. 
 • Meld ‘asbesthoudende’ werkzaamheden aan de Inspectie SZW volgens de wetgeving.
 • Als verwijderen niet mogelijk is, stelt de verantwoordelijke van het bedrijf met de DTA of het inventarisatiebureau een isolatie- of fixatieprogramma op.
 • Start een incidentenonderzoek.
 • Registreer gegevens van de personen die mogelijk zijn blootgesteld bij het incident.
   
Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
8 september 2010
Revisie informatie: 
revisie 14-11-2018
randomness