Risico: Werken in besloten ruimten

Risico: Werken in besloten ruimten

Beschrijving: Besloten ruimten zijn ruimten met een beperkte toegankelijkheid. De risico’s zijn onder andere verstikkingsgevaar, brand- en explosiegevaar, gevaar voor bedwelming of vergiftiging en elektrocutie.

Hieronder ziet u de risico’s die u loopt bij de gekozen werkzaamheden. Per risico kunt u klikken op de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. U kunt ook meteen een selectie maken van maatregelen voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregel WerkgeverMaatregel Werknemer
Risico: Werken in besloten ruimten
Maatregelen organisatie bij werken in besloten ruimten
Maatregelen medewerker bij werken in besloten ruimten