Risico: Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Risico: Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Beschrijving: Bij blootstelling kunnen deze stoffen schade aan de gezondheid en/of het milieu toebrengen.

De volgende symbolen duiden op gevaarlijke stoffen:

Hieronder ziet u de risico’s die u loopt bij de gekozen werkzaamheden. Per risico kunt u klikken op de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. U kunt ook meteen een selectie maken van maatregelen voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregel WerkgeverMaatregel Werknemer
Risico: Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen
Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen