Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Risico: Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Beschrijving: Bij blootstelling kunnen deze stoffen schade aan de gezondheid en/of het milieu toebrengen.

De hieronder volgende symbolen duiden op gevaarlijke stoffen (tevens als bijlage toegevoegd):

Ingedeelde stoffen, die u voor 1 december 2010 aan afnemers heeft verstrekt hoeft u niet opnieuw te etiketteren en verpakken volgens EU-GHS. Deze vrijstelling geldt tot 1 december 2012. Voor mengsels geldt deze vrijstelling vanaf 1 juni 2015 tot 1 december 2017.

 

Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Voor u begint

 • Lees eerst het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad, inclusief wat u moet doen bij calamiteiten.
 • Zorg dat op de werkplek nooit meer gevaarlijke stoffen aanwezig zijn dan nodig voor één werkdag.
 • Houd gevaarlijke stoffen gescheiden van elkaar.
 • Zorg dat de verpakkingen niet kunnen lekken.
 • Zet de verpakkingen vast in de auto.

Tijdens het werk

 • Draag de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Zorg voor voldoende ventilatie.
 • Bewaar gevaarlijke stoffen in een geschikte verpakking, bij voorkeur de originele verpakking.
 • Voorzie bij herverpakken de nieuwe verpakking van een juist etiket.
 • Ruim gemorste stoffen direct op volgens de aanwijzingen op het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad.
 • Meng de gevaarlijke stoffen alleen volgens de voorschriften van de leverancier.
 • Eet, drink en rook nooit tijdens het werken met gevaarlijke stoffen.
 • Was uw handen voor u gaat eten, drinken, roken of het toilet bezoekt.
   

Als het werk klaar is

 • Zorg dat de verpakkingen niet kunnen lekken.
 • Zet de verpakkingen vast in de auto.
 • Voer restanten, verbruikmaterialen en verpakkingen als gevaarlijk afval af.
 • Sla de gevaarlijke stoffen op een daarvoor bestemde plaats op.
   

Bij een calamiteit

 • Neem bij ongevallen het etiket en het veiligheidsinformatieblad mee naar de arts.

Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgeversOvereenstemming tussen werknemers en werkgevers
Datum: 
28 mei 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 30-06-2016, 2e revisie 14-11-2018
BijlageGrootte
PDF-pictogram gevaarlijke stoffen bijlage.pdf293.52 KB
randomness