Maatregelen organisatie bij werken op een plat dak

Risico: Vallen van hoogte - werken op platte daken

Beschrijving: Fysieke schade door vallen van hoogte.

Maatregelen organisatie bij werken op een plat dak

  • Ga na of de draagconstructie van het dak geschikt is voor de werkzaamheden en let daarbij specifiek op de punt- en dakbelasting.
  • Bij het ontbreken van collectieve valbeveiliging, zorg voor een gecertificeerde constructie waaraan individuele valbeveiliging bevestigd kan worden.
  • Bepaal voor de specifieke werksituatie welke lengte de vallijn moet hebben.
  • Stel een werkvergunning op en vermeld daarin de te gebruiken vallijn.
  • Pas vluchtroutes en doorgangen bij afzettingen zo nodig aan. 
  • Neem werkzaamheden die elkaar beïnvloeden op in de taakrisicoanalyse (TRA).
  • Neem omgevingsfactoren zoals weersinvloeden op in de TRA.
Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Tips: 
Datum: 
28 mei 2010
Revisie informatie: 
2e revisie 22-11-2017