Maatregelen organisatie bij werken op een roostervloer

Risico: Vallen van hoogte

Beschrijving: fysieke schade door vallen van hoogte.

Maatregelen organisatie bij werken op een roostervloer

  • Roosters moeten zijn geborgd tegen schuiven en oplichten. Bevestigingen moeten geïnspecteerd kunnen worden om corrosie of gevaarlijk losraken of verplaatsing van klemmen vast te kunnen stellen.
  • Ga na of de draagconstructie en de roostervloeren geschikt zijn voor de werkzaamheden en let daarbij specifiek op de punt- en vloerbelasting. Dit geldt ook voor roostertraptreden. 
  • Pas vluchtroutes en doorgangen bij afzettingen zo nodig aan en houd ze vrij van obstakels. 
  • Zorg bij valgevaar bij voorkeur voor collectieve valbeveiliging. 
  • Zorg voor een constructie waaraan individuele valbeveiliging bevestigd kan worden.
  • Breng indien nodig een vangzeil aan onder de roostervloer om kleine vallende delen op te vangen.
  • Neem bij valgevaar omgevingsfactoren zoals weersinvloeden of werken boven water op in de taakrisicoanalyse (TRA). 
  • Neem conflicterende werkzaamheden op in de TRA zoals werken boven elkaar.
                                                                                                                                                      
 
Voorbeeld: Onveiligheid door
onvoldoende housekeeping

 

Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Tips: 
Datum: 
14 oktober 2009
Revisie informatie: 
2e revisie 22-11-2017