Maatregelen organisatie bij legionella-bacteriën in industriele watersystemen

Risico: van legionella-bacteriën in industriele watersystemen 

Beschrijving: Legionellabacteriën kunnen de zogenaamde veteranenziekte (legionellose) veroorzaken. Dit kan alleen gebeuren als besmet water wordt verneveld tot fijne druppeltjes (aerosol) en wordt ingeademd. Je hoeft van een besmetting niet ziek te worden..

Legionellose is een infectie van de luchtwegen en de longen die lijkt op longontsteking. De ziekte is goed te behandelen mits de juiste diagnose wordt gesteld en snel de juiste geneesmiddelen worden toegediend.
 
Beschrijving:
Legionellabacteriën zitten van nature in kleine hoeveelheden in leidingwater en oppervlaktewater. De bacteriën kunnen zich in stilstaand water bij temperaturen tussen 25 en 50°C tot gezondheid bedreigende aantallen vermenigvuldigen. Een risico voor de gezondheid ontstaat echter pas als besmet water wordt verneveld én wordt ingeademd.

 

 

Maatregelen organisatie bij legionella-bacteriën in industriele watersystemen

 

·         Stel een legionella-beheersplan op.

·         Voer een RI&E uit, waaruit een plan van aanpak wordt opgesteld.

·         De risicoanalyse dient elke drie jaar en bij aanpassingen van de installatie herhaald te worden. Het beheersplan wordt hierop indien nodig aangepast.

·         Bemonster elk half jaar.

 

Het beheersplan omvat minimaal de volgende onderdelen:   

   het benoemen van één functionaris  als aanspreekpunt legionellabeheer;

   het opstellen van één RI&E  met plan van aanpak voor alle installaties met industriële watersystemen, denk aan o.a. koelsystemen en airco-installaties binnen het bedrijf; 

   een systematische beschrijving met schema van betreffende installaties en van het juiste en veilige gebruik van de systemen;

   een beschrijving van de kritische aspecten van de installaties met inbegrip van de situatie waarbij sprake is van stilstaand water in een installatie of delen van de installatie;

   een beschrijving van beheer en onderhoud van de installaties;

   een overzicht van gegevens over aard en kwaliteit van het water dat wordt gebruikt;

   een beschrijving van alle uit te voeren controles;

   een overzicht van de actieniveaus (>100 kve/l) die worden gehanteerd waarbij (nood)maatregelen worden getroffen;

   een beschrijving van maatregelen die worden genomen bij calamiteiten;

   het verwerken van wijzigingen installatie  in de RI&E;

   een logboek, waarin aantekeningen (ten minste 3 jaar bewaard) worden gemaakt van:

   de uitvoering beheersmaatregelen;

   de verrichte onderhoudswerkzaamheden;

   de aangebrachte wijzigingen in de installaties;

   de resultaten van controles en inspectieresultanten;

   algemene bijzonderheden over de werking van de installatie.

   een training  van  personeel over bekendheid met de installatie en de opgestelde voorschriften;

   een beschrijving organisatie van in- en externe audits.

.

Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
In ontwikkelingIn ontwikkeling
Datum: 
13 november 2012