Maatregelen organisatie bij blootstelling aan biologische agentia

Risico: blootstelling aan biologische agentia

Beschrijving:  Afhankelijk van het soort Biomassa bestaat risico op infecties, oog- en/of huidklachten en ontwikkeling van allergische reacties of vergrote kans op ontwikkeling van kanker.

 

Maatregelen organisatie bij blootstelling aan biologische agentia

  • Zorg voor een locatiespecifieke risicoinventarisatie en evaluatie biologische agentia in geval biomassa verstookt wordt
  • Zorg voor instructie in het omgaan met biologische agentia en de daaraan verbonden specifieke risico’s.
    • Bij stofvormige producten: stofzuigen en niet vegen. De gebruikte stofzuiger moet geschikt zijn voor het opruimen van schadelijke stoffen. Een centraal stofzuigsysteem met afblaas naar de buitenlucht heeft de voorkeur. Als schadelijke stoffen worden opgezogen moet zeker zijn dat de stofzuiger geen fijnstof via de uitblaasopening in de ruimte verspreidt (industriële stofzuiger met HEPA filter is een optie).
    • Gelaatsmasker Filterbus P3 of snuitje FFP3. Filters moeten altijd S/L (Solid/Liquid) capabel zijn als je met een waterige nevel te maken hebt. Laat de beoordeling van het juiste adembeschermingsmiddel over aan een deskundige.
    • Zorg, indien inlaten of andere waterwerken (zoals koelwaterzeven, -kanalen, condensors) worden ontdaan van aangroei, dode of levende (schelp)dieren, voor snelle afvoer van het afval zodat overmatige rotting wordt voorkomen.
  • Zorg voor benodigde maatregelen om de risico’s als benoemd in de RI&E te beheersen. Hanteer de Arbeidshygienische Strategie om blootstelling uit te sluiten of te reduceren.
  • Zorg voor snelle reparatie van lekkages in (transport)systemen met stofvormige biomassa-producten.

 

Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
In ontwikkelingIn ontwikkeling
Datum: 
18 november 2014