Maatregelen medewerker bij gebruik van een ladder

Risico: Vallen van hoogte

 

Beschrijving: fysieke schade door vallen van hoogte.

 

Maatregelen medewerker bij gebruik van een ladder

Voor u de ladder betreedt

 • Gebruik alleen een ladder als:
  • het risico klein is en de gebruiksduur kort is of,
  • het risico klein is en een veiliger middel niet mogelijk is. (zie het onderstaande beslisschema ladders)
 • Controleer of de ladder is voorzien van een geldige keuringssticker.
 • Controleer de ladder op beschadigingen. Let hierbij vooral op de eerste trede.
 • Verwijder vuil van de ladder (modder, zand, olie, enz.).
 • Plaats de ladder niet voor een (vlucht)deur of in een vluchtweg.
 • Zet de ladder op een stabiele, niet gladde ondergrond onder een hoek van ± 75°.
 • Zorg dat de ladder minimaal een meter boven de maximale stahoogte uitsteekt.
 • Een ladder moet aan de onderzijde niet kunnen wegglijden, voorzie de de ladder zo nodig van een stabiliteitsbalk.
 • Een ladder moet aan de bovenzijde tegen zijdelings wegglijden worden geborgd; eventueel moet de ladder worden vastgezet met een touw.
 • Houd de toegang tot de ladder vrij van obstakels en zet deze zo nodig af met lint of een vaste afzetting.
 • Gebruik een afhouder als u de ladder tegen een raam of raamkozijn plaatst.
 • Plaats metalen ladders nooit in de buurt van onder spanning staande blanke delen; houd minimaal een afstand van twee meter aan of gebruik een geïsoleerde ladder (hout/ kunststof).
 • Voer een Last Minute Risico Analyse (LMRA) uit.
 
Onveilig geplaatste ladder

Weersomstandigheden

 • Wees alert op wisselende weersomstandigheden.

Tijdens gebruik van de ladder

 • Sla geen sporten over bij het beklimmen of afdalen.
 • Houd sporten en schoenen schoon.
 • Sta nooit op de drie hoogste sporten.
 • Statijd: zie beslisschema ladders.
 • Zorg dat u altijd drie steunpunten heeft (één hand en twee voeten of twee handen en één voet).
 • Strek niet verder dan één armlengte zijwaarts.

 

Onveilig geplaatste ladder

 

Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Tips: 
Datum: 
14 oktober 2009
Revisie informatie: 
2e revisie 22-11-2017
randomness