Maatregelen medewerker bij werken op een rolsteiger

Risico: Vallen van hoogte - rolsteiger

Beschrijving: fysieke schade door vallen van hoogte.

Maatregelen medewerker bij werken op een rolsteiger

Voor betreding van de steiger

 • Lees de gebruikshandleiding van de leverancier. Deze moet in uw bezit zijn.
 • Bouw de rolsteiger volgens de handleiding.
 • Ga na of de materialen gekeurd zijn en binnen de keuringstermijn vallen.
 • Ga na of de onderdelen van de rolsteiger onbeschadigd zijn. Beschadigde of verkeerde onderdelen mag u niet gebruiken.
 • Zorg dat de rolsteiger waterpas staat. De rolsteiger mag niet uit het lood staan.
 • Belast de rolsteiger niet anders dan de gebruikshandleiding aangeeft, mede om kantelen te voorkomen.
 • Gebruik boven 2 meter stabiliseringsstangen.

 

Rolsteiger met zijsteunen
 • Ga na of alle zwenkwielen op de rem staan.
 • Leg elke 2 à 2,5 meter een verspringende vloer (een zgn. schrikvloer).
 • Plaats kantplanken en randbeveiliging.
 • Zorg dat een opstap van klimmaterieel zo klein mogelijk is, minder dan 0,6 meter.
 • Controleer of het klimmaterieel weerstand biedt tegen uitglijden.
 • Verhoog de rolsteiger niet met bijvoorbeeld ladders, kisten of andere hulpmiddelen.
 • Plaats een afzetting rondom de steiger.
 • Gebruik een rolsteiger niet als overbrugging tot andere constructies.
 • Gebruik geen rolsteiger op een roostervloer.

 

Rolsteiger wielen

Omgevingsomstandigheden

 • Controleer op mogelijke gevaren zoals verkeer, bodemgesteldheid, obstakels en gevels, bovengrondse hoogspanningslijnen en weersomstandigheden.
 • Ga na wat de maximale windbelasting is. Deze staat in de gebruikshandleiding van de leverancier.
 • Plaats geen windvangende elementen die de stabiliteit van de steiger kunnen beïnvloeden (zoals zeilen, schermen of netten).
 • Doe een Last Minute Risico Analyse (LMRA).

Tijdens gebruik van de steiger

 • Betreed de steiger alleen via de aangegeven toegangspunten.
 • Maak geen sprongen om afstanden te overbruggen.
 • Sta of klim niet langs schoren of leuningen.
 • Installeer geen noodladders of geïmproviseerde voorzieningen om de steiger te betreden.
 • Zet geen materiaal of gereedschap tegen de leuning.
 • Zorg voor een opgeruimde werkvloer en schrikvloeren.
 • Verplaats de rolsteiger altijd zonder personen of losse voorwerpen op de rolsteiger.
Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Tips: 
Datum: 
28 mei 2009
Revisie informatie: 
2e revisie 22-11-2017