Maatregelen medewerker bij werken onder warmtebelasting (ter info)

Risico: Werken onder warmtebelasting

Beschrijving: Bij werkzaamheden in omgevingen met hoge temperaturen in combinatie met luchtvochtigheid en de activiteiten die moeten worden uitgevoerd, kunnen nadelige effecten optreden voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers.Gevaren die hierbij de gezondheid en veiligheid kunnen beïnvloeden zijn o.a. uitdroging en oververhitting van het lichaam, verminderde waakzaamheid. Symptomen die hierbij kunnen ontstaan zijn o.a. hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, vermoeidheid, zwakheid, dorst, hevig transpireren, spierverkrampingen, irritatie en verminderde urine afscheiding. 

Doel: Zorgen dat de juiste maatregelen genomen worden door organisatie en medewerker, om te voorkomen dat personen worden blootgesteld worden aan te hoge temperaturen op de werkplek. Bij hoge buitenlucht temperaturen en luchtvochtigheid, vaak in combinatie met warme, slecht geventileerde omgevingen, kunnen bepaalde activiteiten een extra belasting voor het lichaam betekenen. Met maatregelen moet dan voorkomen worden dat er gevaarlijke situaties of gezondheidsschades ontstaan. Met behulp van de WBGT-index kan een beoordeling van de hitte-stress worden uitgevoerd. Vervolgens kan met behulp van tabellen de werk- en rusttijden worden vastgesteld. Daarnaast kunnen maatregelen zoals extra ventilatie, voldoende drinken en plannen van de werkzaamheden op koelere momenten het risico verlagen.

Activiteiten met dit risico: Onderhoudswerk met zware inspanning, werken in besloten ruimten, werken in de nabijheid van hitte uitstralende apparaten, werken in warme : omgevingen met weinig of geen ventilatie, ketelhuizen etc.

Maatregelen medewerker bij werken onder hittebelasting

Voor u het werk begint

 • De werkvergunningverstrekker bepaalt of de werkzaamheden in een mogelijk (te) warme omgeving moeten worden verricht. Als dit het geval is, wordt dit vermeld op de werkvergunning.
 • De werkvergunningverstrekker initieert het meten, door een meetbevoegd persoon, van de WBGT-index als nulmeting. Deze nulmeting wordt op de werkvergunning vermeld.
 • De werkvergunningverstrekker stelt aan de hand van de gemeten WBGT-index de toelaatbare arbeids- en rusttijden vast. De arbeids- en rusttijd worden op de werkvergunning vermeld.
 • De werkvergunningverstrekker bepaalt in overleg met de werkvergunninghouder de meetfrequentie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en of er nog aanvullende maatregelen zijn om de temperatuur te verlagen.

Tijdens het werk

De werkvergunninghouder draagt er zorg voor

 • Dat alle uitvoerenden de toelaatbare arbeids- en rusttijd in acht nemen, en er voldoende gelegenheid is om vochtverlies aan te vullen. De rusttijd dient doorgebracht te worden op een koelere plaats (pas op voor een te snelle lichaamsafkoeling).
 • Dat de herhalingsmetingen tijdig worden uitgevoerd in overeenstemming met de afgesproken meetfrequentie.

Als de maximale blootstelling WBGT index-waarde bereikt is, dan moeten verdere maatregelen genomen worden om de werkzaamheden zo te plannen in de dagdelen dat de WBGT-index het laagst is (bijvoorbeeld vroeg in de ochtend of in de avond).

Eerst moet echter altijd onderzocht worden of extra ventilatie of koeling op de werkplek te realiseren is, afscherming tegen stralingswarmte aangebracht kan worden, temperatuur en luchtvochtigheid zijn te verlagen, waardoor de WBGT-index lager zal uitvallen.

Ook het inlassen van rust- en drinkpauzes maken onderdeel uit van te nemen maatregelen, zodat de WBGT-index over 8 uur lager zal zijn.

Maatregel voor: 
Werknemer
Wet- en regelgeving: 

Arbeidsomstandighedenwet 

 • Artikel 3 lid 1a, b 
 • Artikel 16, lid 2 

Arbeidsomstandigheden besluit 

 • Artikel 6.1, 6.2 

Normen 

 • NEN-ISO 7243:2017 Ergonomie van thermische omstandigheden - Beoordeling van hitte-stress gebaseerd op de WBGT-index (wet bulb globe temperature) 

Hulpmiddelen/ aandachtspunten 

 • Meetapparatuur om de WBGT-index te kunnen bepalen. 
Datum: 
2 juni 2021
randomness