Maatregelen medewerker bij blootstelling aan biologische agentia

Risico: blootstelling aan biologische agentia

Beschrijving:  Afhankelijk van het soort Biomassa bestaat risico op infecties, oog- en/of huidklachten en ontwikkeling van allergische reacties of vergrote kans op ontwikkeling van kanker.

 

Maatregelen medewerker bij blootstelling aan biologische agentia

Voor u begint

Bij stofvormige producten

 • Meld lekkages direct en zorg voor snelle reparatie.
 • Plan het werk zo dat stofvorming zoveel mogelijk voorkomen wordt.
  • Niet vegen maar stofzuigen
  • Kleding niet afblazen met perslucht
 • Als u veel stofvorming verwacht, gebruik dan de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:
  • Adembescherming (half- of volgelaatsmasker met P3 filterbus of een FFP3 snuitje). Laat de beoordeling van het juiste adembeschermingsmiddel over aan een deskundige.
  • Ruimzichtbril bij gebruik van een snuitje.
  • Gebruik desgewenst een stofdichte brandvertragende antistatische wegwerpoverall (zorg voor voldoende afdichting rond polsen en enkels), rubber veiligheidslaarzen of dichte veiligheidsschoenen en handschoenen.

Bij contact met oppervlakte/proceswater

 • Beperk het contact met het water waar mogelijk (zeker als dit water lang stil staat).
 • Beperk blootstelling aan nevel o.a. bij gebruik van hogedruk reinigers.
 • Gebruik bij blootstelling adembescherming (half- of volgelaatsmasker met P3 filterbus S/L capable). Laat de beoordeling van het juiste adembeschermingsmiddel over aan een deskundige.
 • Gebruik bij intensief watercontact indien mogelijk rubber handschoenen.

Bij contact met (dode) dieren en uitwerpselen

 • Vermijd direct contact met uitwerpselen of dode dieren.
 • Gebruik bij het opruimen gereedschap zoals bijvoorbeeld een schep of rubber handschoenen.

Tijdens het werk

 • Was uw handen en armen met water en zeep, en als u gaat eten of drinken ook het gezicht. Zorg dat uw persoonlijke beschermingsmiddelen schoon zijn voor u ze opnieuw gaat gebruiken.
 • Vervang het P3 filter in het half- of volgelaatsmasker als u voelt dat het ademen zwaarder gaat, het filter raakt dan verstopt.
 • Eet, drink en rook niet op de werkplek.

Als het werk klaar is

 • Gooi de wegwerpoverall, handschoenen en het snuitje weg in een afvalzak.
 • Was uw handen en armen met water en zeep. Ga indien nodig douchen.
 • Lever uw half- of volgelaatsmasker in voor reiniging.
   
Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
In ontwikkelingIn ontwikkeling
Datum: 
18 november 2014
randomness