Maatregelen organisatie bij blootstelling aan biomassa

Risico: blootstelling aan biomassa

Beschrijving: Bij verbranding van biomassa  is blootstelling aan de nog te verbranden stof niet uitgesloten. Blootstelling aan biomassa via de luchtwegen, spijsvertering en bij huidcontact kan leiden tot verschillende soorten aandoeningen zoals huidirritatie, eczeem en longaandoeningen.

Bij herhaalde blootstelling aan hardhoutstof bestaat het risico op neuskanker.


 

Maatregelen organisatie bij blootstelling aan biomassa

 • Stel een werkvergunning/taakrisicoanalyse (TRA) op voor het bij te stoken product.
 • Houd de risicoinventarisatie en –evaluatie (RIE) voor het bij te stoken product en de veiligheidsinformatiebladen actueel en beschikbaar en zorg dat ze besproken worden met de medewerkers.
 • Stel industriële stofzuigers ter beschikking voor reiniging van de werkplek.
 • Zorg voor voldoende ventilatie van de werkplek.
 • Registreer gegeven voorlichting, onderricht en instructies.
 • Zie erop toe dat afspraken en regelgeving worden nagekomen.
   

Addendum 1: aanvullende maatregelen conform regelgeving m.b.t. werken met hardhout.

 • Voorkom inademing van stof.
 • Gebruik bronafzuiging.
 • Laat afgezogen lucht niet recirculeren (verboden bij kankerverwekkende stoffen).
 • Houd een registratie bij van werkplekken waar blootstelling aan hardhoutstof plaatsvindt.
 • Registratieplicht werken met kankerverwekkende stoffen:
  • Registreer hoeveel mensen worden blootgesteld, hoe lang de blootstelling duurt en hoe hoog de blootstelling is (modelberekening of meten).
  • Vergelijk de blootstelling met de grenswaarde.
    

Addendum 2: aanvullende maatregelen m.b.t. werken met endotoxinen
Als gewerkt wordt met (relatief) verse houtproducten of exotische biomassa (cacaodoppen, palmpitten enz.) is er kans op blootstelling aan endotoxinen. Endotoxinen zijn stoffen die ontstaan door bacteriën die leven in organisch materiaal. Snelle toename bij hogere temperatuur en vochtigheid.
Het is in de praktijk niet haalbaar om d.m.v. metingen de blootstelling te bepalen.

 • Zorg voor droge opslag van biomassa.
 • Zorg voor goede schoonmaak van werkruimtes, gereedschappen en kleding.
 • Onderdruk met sluis in opslag t.o.v. aanliggende werkruimtes.
 • Overdruk met gefilterde lucht in shovels, kraancabines e.d. die in opslag werken.
 • Voorkom stapeling van stof in opslag (op balken, op lampen, in hoeken).
 • Voer schoonmaakwerk zodanig uit dat stofverspreiding voorkomen wordt (b.v. niet vegen maar zuigen).
 • Minimaliseer blootstelling door gebruik van gesloten transportsystemen met afzuiging
 • Zorg dat afgezogen lucht nooit kan recirculeren.
 • Richt het werk zó in dat contact met biomassa zo kort mogelijk is.
 • Stel de volgende PBM’s beschikbaar:
  • Aangeblazen volgelaatsmasker met P3 filter voor adembescherming.
  • Goed sluitende overall, handschoenen, veiligheidslaarzen ter voorkoming van huidcontact.
 • Licht medewerkers én Arbodienst in over lichamelijke verschijnselen die kunnen optreden zodat medewerkers met klachten snel en adequaat behandeld kunnen worden. De meeste gezonde werknemers kunnen wel tegen blootstelling aan endotoxinen (te vergelijken met de blootstelling aan een na een week te legen vuilnisbak). Het is zaak om mensen met CARA en COPD klachten niet te laten werken met endotoxinen. En om mensen die klachten hebben snel op te sporen.
   

 

 

Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
In ontwikkelingIn ontwikkeling
Datum: 
18 november 2014