Maatregelen organisatie bij blootstelling aan kolenstof

Risico: Blootstelling aan kolenstof

Beschrijving: Bij inademen is er kans op benauwdheid. Bij huid- of slijmvliescontact is er kans op irritatie.

Maatregelen organisatie bij blootstelling aan kolenstof

  • Beperk het vrijkomen van kolenstof, bijvoorbeeld door het opslagterrein te besproeien of door de transportbanden te overkappen.
  • Zorg voor instructie in het omgaan met kolenstof en de daaraan verbonden specifieke risico’s. 
  • Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Zorg voor een stofzuiginstallatie met geschikte filters.
Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgeversOvereenstemming tussen werknemers en werkgevers
Datum: 
28 mei 2010
Revisie informatie: 
revisie 14-11-2018
randomness