Maatregelen medewerker bij blootstelling aan kolenstof

Risico: Blootstelling aan kolenstof

Beschrijving: Bij inademen is er kans op benauwdheid. Bij huid- of slijmvliescontact is er kans op irritatie.

Maatregelen medewerker bij blootstelling aan kolenstof

Voor u begint

 • Plan het werk zo dat stofvorming zoveel mogelijk voorkomen wordt.
 • Als u veel stofvorming verwacht, gebruik dan de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:
  • Adembescherming (half- of volgelaatsmasker met minimaal P3 filterbus of minimaal een FFP3 snuitje);
  • Ruimzichtbril bij gebruik van een snuitje;
  • Gebruik desgewenst een stofdichte brandvertragende antistatische wegwerpoverall (zorg voor voldoende afdichting rond polsen en enkels), rubber veiligheidslaarzen of dichte veiligheidsschoenen en handschoenen.

Tijdens het werk

 • Zorg dat het kolenstof niet opstuift.
 • Gebruik bij voorkeur een stofzuiginstallatie. Is dit niet mogelijk, voer het kolenstof dan af in gesloten verpakkingen.
 • Als u de werkzaamheden onderbreekt, voorkom dan verspreiding van het kolenstof en zorg voor persoonlijke hygiëne.  Gooi indien nodig de wegwerpoverall, handschoenen en het  snuitje weg in een afvalzak.
 • Was uw handen en armen met water en zeep, als u gaat eten of drinken ook het gezicht. Zorg dat uw persoonlijke beschermingsmiddelen schoon zijn voor u ze opnieuw gaat gebruiken.
 • Vervang het P2/P3 filter in het half- of volgelaatsmasker als u voelt dat het ademen zwaarder gaat, het filter raakt dan verstopt.
 • Eet, drink en rook niet op de werkplek.

Als het werk klaar is

 • Gooi de wegwerpoverall, handschoenen en het  snuitje weg in een afvalzak. 
 • Was uw handen en armen met water en zeep. Ga  indien nodig douchen.
 • Lever uw half- of volgelaatsmasker in voor reiniging.

Bij een calamiteit

 • Raadpleeg indien nodig de eerste hulp en meld dat het om kolenstof gaat.
 • Breng de eventuele slachtoffers buiten de gevarenzone.
 • Verwijder het kolenstof eerst zoveel mogelijk, bij voorkeur met de stofzuiginstallatie.
 • Verwijder verontreinigde kleding en schoeisel indien mogelijk.
Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgeversOvereenstemming tussen werknemers en werkgevers
Datum: 
28 mei 2010
Revisie informatie: 
revisie 14-11-2018
randomness