Maatregelen organisatie bij blootstelling aan lasrook

Risico: Gezondheidsschade door blootstelling aan lasrook

 

Beschrijving: Lasrook is schadelijk voor de gezondheid. Het kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken en leiden tot metaaldampkoorts of astmatische bronchitis. Ook kunnen door de blootstelling aan lasrook heesheid, keelpijn en oogirritaties optreden.Lasrook van het lassen van nikkel- en chroomhoudend materiaal is kankerverwekkend.  

Maatregelen organisatie bij blootstelling aan lasrook   

·         Bepaal de blootstellingskans op lasrook. Neem maatregelen om overschrijding van de gezondheidsgrenswaarde van lasrook te voorkomen.  De wettelijke grenswaarde is 1 mg/m3 inhaleerbare stof (TGG 8 uur).

·         Kies het schoonste lasproces.

·         Zorg voor bronafzuiging en/of ruimteventilatie zodat de wettelijke grenswaarde niet wordt overschreden. Houd toezicht op het gebruik van deze middelen.

·         Regel (indien mogelijk) een aparte lasruimte, bijvoorbeeld lasboxen.

·         Stel geschikte, CE-gekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) ter beschikking en controleer het gebruik ervan.

·         Geef instructie en voorlichting over de schadelijke gevolgen van lasrook en het gebruik van de genomen maatregelen.

·         Bepaal aan de hand van de te lassen materialen de schadelijkheid van de lasrook.

 

 

 

Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
12 februari 2013
Revisie informatie: 
31-05-2017
randomness