Maatregelen organisatie bij alleen werken

Risico: Geen hulp bij een incident

Beschrijving: Als een medewerker werk verricht zonder dat er in de onmiddellijke nabijheid een tweede medewerker aanwezig is, kan in geval van een incident geen hulp worden geboden. Risicoverhogende omstandigheden daarbij kunnen zijn:

 • De werkzaamheden vinden plaats op plaatsen waar normaal gesproken ook weinig mensen langs komen
 • Persoonlijke omstandigheden, zoals gezondheidsrisico’s

Maatregelen organisatie bij alleen werken

 • Voorkom werksituaties waarbij een gehele  dienst alleen wordt gewerkt.
 • Selecteer medewerkers die geschikt zijn voor alleen werken.
 • Ga  in de RI&E na welke mensen (soms) alleen werken.
 • Als het arbeidsrisico zodanig is dat direct hulp nodig kan zijn, moeten er altijd minimaal twee medewerkers aanwezig zijn.
 • Geef voorlichting en instructie aan alleenwerkers.
 • Geef afhankelijk van de werkzaamheden de volgende hulpmiddelen:
  • Directe spraakverbinding met een medewerker die hulp kan bieden;
  • Alarmsignaal dat duidelijk hoorbaar is;
  • GPS, zodat bemande posten coördinaten van de locatie ter beschikking hebben;
  • Zorg waar mogelijk voor bewakingscamera’s die zijn gericht op de werkplek.
  • Of de functies zoals hierboven gecombineerd in een persoonsbewakingssysteem
 • Zorg dat bekend en geregistreerd is waar en hoe lang de alleenwerker op welk moment werkt.
Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
20 oktober 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 18-11-2014, 2e revisie 14-11-2018
randomness