Maatregelen medewerker bij legionella-bacteriën in industriele watersystemen

Risico: van legionella-bacteriën in industriele watersystemen 

Beschrijving: Legionellabacteriën kunnen de zogenaamde veteranenziekte (legionellose) veroorzaken. Dit kan alleen gebeuren als besmet water wordt verneveld tot fijne druppeltjes (aerosol) en wordt ingeademd. Je hoeft van een besmetting niet ziek te worden..

Legionellose is een infectie van de luchtwegen en de longen die lijkt op longontsteking. De ziekte is goed te behandelen mits de juiste diagnose wordt gesteld en snel de juiste geneesmiddelen worden toegediend.
 
Beschrijving:
Legionellabacteriën zitten van nature in kleine hoeveelheden in leidingwater en oppervlaktewater. De bacteriën kunnen zich in stilstaand water bij temperaturen tussen 25 en 50°C tot gezondheid bedreigende aantallen vermenigvuldigen. Een risico voor de gezondheid ontstaat echter pas als besmet water wordt verneveld én wordt ingeademd.

 

 

Maatregelen medewerker bij legionella-bacteriën in industriele watersystemen

Voor u begint

   Controleer of op de werkvergunning staat aangegeven dat de industriële watersystemen potentieel verdacht zijn.

Onder industriële watersystemen verstaan we:

o    koelwatersystemen, zoals  koeltorens, koelwaterkanalen, wateropslag in openlucht

o    luchtbehandelingsystemen, zoals luchtbevochtigingssytemen

o    proceswatersystemen, zoals secondair koelwater, demiwater, ROI, vliegasbevochtiging

o    brandslang(haspels), zoals o.a. schoonmaakhaspels

o    nood-, oog- en decontaminatie douchesystemen

   Controleer of er een TRA aanwezig is.

 

Tijdens het werk

   Draag altijd een volgelaatsmasker met P3-filter tijdens werkzaamheden:

o   in en aan koelwatersystemen bij:

§  (inspectie)werkzaamheden of monsternemingen van een werkende koeltoren

o   in en aan luchtbehandelingsystemen met de status verdacht of  onveilig

o   in en aan proceswatersystemen (als de kans bestaat dat water verneveld wordt):

§  met de status verdacht of onveilig

§  bij leidingen die langdurig niet meer gebruikt zijn

o   aan brandblusinstallatie zoals slanghaspels  (als de kans bestaat dat water verneveld wordt):

§  met de status verdacht of onveilig

§  bij langdurig stilstaand water in afgesloten ruimten

o   in nood-, oog- en decontaminatie douchesystemen bij:

§  het testen van nood- en oogdouches

§  periodiek spoelen. 

   Draag  bij werkzaamheden met een hogedrukreiniger:

o    een volgelaatmasker met P3-filter

o    een beschermpak met luchttoevoer

Deze maatregelen zijn niet nodig als de hogedrukreiniger wordt gevoed met schoon leidingwater (drinkwater).

   Zet bij werkzaamheden met een hogedrukreiniger het gebied voldoende af.

 

Na het werk

   Maak de werkplek schoon.

   Reinig de middelen.

   Voer de persoonlijke beschermingsmiddelen af

   Was je handen en armen met water en zeep. Ga zo nodig douchen.

   Evalueer indien nodig de werkvergunning en TRA.

   Als je na het werken in een risico-gebied toch verschijnselen krijgt die duiden op een ernstige luchtweginfectie of longontsteking, raadpleeg dan een arts en vertel dat je mogelijk de nevel van Legionella-besmet water hebt ingeademd. De tijd tussen besmetting en het optreden van ziekteverschijnselen kan varieren van  2 tot 19 dagen.

 

 

Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
In ontwikkelingIn ontwikkeling
Datum: 
13 november 2012