Maatregelen medewerker bij alleen werken

Risico: Geen hulp bij een incident

Beschrijving: Als een medewerker werk verricht zonder dat er in de onmiddellijke nabijheid een tweede medewerker aanwezig is, kan in geval van een incident geen hulp worden geboden. Risicoverhogende omstandigheden daarbij kunnen zijn:

 • De werkzaamheden vinden plaats op plaatsen waar normaal gesproken ook weinig mensen langs komen
 • Persoonlijke omstandigheden, zoals gezondheidsrisico’s

Maatregelen medewerker bij alleen werken

Voor u begint

 • Werk uitsluitend alleen met medeweten van de leidinggevende. Vraag of een werkvergunning vereist is.
 • Meld bij de leidinggevende dat u begint met het werk.
 • Ga na of u bij een calamiteit hulp kunt inschakelen. U moet hoorbaar of zichtbaar alarm kunnen slaan. Gebruik hiervoor goed werkende communicatieapparatuur en test deze vooraf
 • Ga na of de vluchtwegen vrij van obstakels zijn en blijven.
 • Ga na of noodzakelijke sleutels en/of andere instrumenten binnen (zichtbaar) handbereik zijn.

Tijdens het werk

 • Bescherm u (indien van toepassing) tegen ongewenst bezoek, bijvoorbeeld door de in- en uitgangen van de werkruimte zodanig af te sluiten dat de betreffende ruimte wel van binnenuit kan worden geopend, maar ook hulpdiensten of BHV’ers wel toegang kunnen krijgen in geval van een incident
 • Als u tijdens het werk de werkplek verlaat, meld u dan af bij de leidinggevende.

Als het werk klaar is

 • Meld u af bij de leidinggevende.

Bij  gevaar of het ontstaan van een gevaarlijke situatie of  calamiteit

 • Breng uzelf in veiligheid en meld dit bij uw leidinggevende. Registreer en meld alle verdachte activiteiten die zich voordoen aan de leidinggevende. Indien u zich niet zelf in veiligheid kunt brengen, sla alarm en vraag om hulp met de daartoe bestemde communicatieapparatuur.
Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
20 oktober 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 18-11-2014, 2e revisie 14-11-2018
randomness