Rookgassystemen

Activiteit: Rookgassystemen

Hieronder ziet u de risico’s die u loopt bij de gekozen werkzaamheden. Per risico kunt u klikken op de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. U kunt ook meteen een selectie maken van maatregelen voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregel WerkgeverMaatregel Werknemer
Risico: Blootstelling aan biomassa
Maatregelen organisatie bij blootstelling aan biomassa
Maatregelen medewerker aan stof en biologische agentia bij blootstelling aan biomassa
Risico: Blootstelling aan stof en biologische agentia
Maatregelen organisatie bij blootstelling aan stof en biologische agentia
Maatregelen medewerker bij blootstelling aan stof en biologische agentia
Risico: Gezondheidsschade door blootstelling aan lasrook
Maatregelen organisatie bij blootstelling aan lasrook
Maatregelen medewerker bij blootstelling aan lasrook
Risico: Knel-, plet- en snijgevaar
Maatregelen organisatie bij knel-, plet- en snijgevaar
Maatregelen medewerker bij knel-, plet- en snijgevaar
Risico: Struikelen en uitglijden
Maatregelen organisatie tegen struikelen en uitglijden
Maatregelen medewerker tegen struikelen en uitglijden
Risico: Werken in besloten ruimten
Maatregelen organisatie bij werken in besloten ruimten
Maatregelen medewerker bij werken in besloten ruimten
Risico: Werken onder warmtebelasting (ter info)
Maatregelen organisatie werken onder warmtebelasting (ter info)
Maatregelen medewerker bij werken onder warmtebelasting (ter info)
randomness