Maatregelen medewerker bij legionella-bacteriën in drinkwatersystemen

Risico: van legionella-bacteriën in drinkwatersystemen 

Beschrijving: Legionellabacteriën veroorzaken de zogenaamde veteranenziekte (legionellose). Legionellose is een infectie van de luchtwegen en de longen. De legionellalongontsteking of veteranenziekte komt in Nederland regelmatig voor.

De legionellabacteriën kunnen zich in stilstaand water bij temperaturen tussen 25 en 50 °C tot gezondheidsbedreigende aantallen vermeerderen in leidingwaterinstallaties. Als besmet water wordt verneveld kunnen kleine druppeltjes ingeademd worden en besmetting veroorzaken.

 

Maatregelen medewerker bij legionella-bacteriën in drinkwatersystemen

·         Gebruik brandslang(haspels) niet voor schoonmaakwerkzaamheden en dergelijke. Het water in de slang kan besmet zijn. Om deze reden zijn de haspels vaak verzegeld.

 

Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
In ontwikkelingIn ontwikkeling
Datum: 
3 april 2012