Brandblusinstallaties

Activiteit: Brandblusinstallaties

Hieronder ziet u de risico’s die u loopt bij de gekozen werkzaamheden. Per risico kunt u klikken op de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. U kunt ook meteen een selectie maken van maatregelen voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregel WerkgeverMaatregel Werknemer
Risico: Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen
Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen
Risico: Blootstelling aan schadelijk geluid
Maatregelen organisatie bij blootstelling aan schadelijk geluid
Maatregelen medewerker bij blootstelling aan schadelijk geluid
Risico: Knel-, plet- en snijgevaar
Maatregelen organisatie bij knel-, plet- en snijgevaar
Maatregelen medewerker bij knel-, plet- en snijgevaar
Risico: Legionella-bacteriën in drinkwatersystemen
Maatregelen organisatie bij legionella-bacteriën in drinkwatersystemen
Maatregelen medewerker bij legionella-bacteriën in drinkwatersystemen
Risico: Legionella-bacteriën in industriele watersystemen
Maatregelen organisatie bij legionella-bacteriën in industriele watersystemen
Maatregelen medewerker bij legionella-bacteriën in industriele watersystemen
Risico: Struikelen en uitglijden
Maatregelen organisatie tegen struikelen en uitglijden
Maatregelen medewerker tegen struikelen en uitglijden