Maatregelen medewerker bij werkzaamheden met mobiele stralingsbronnen (rõntgen)

Risico: werkzaamheden met mobiele stralingsbronnen (rõntgen) 

 

Beschrijving: Op welke wijze moet worden omgegaan met werkzaamheden waarbij een (ioniserende) stralingsbron wordt toegepast. Onder de instructie vallen de organisatorische en technische maatregelen die gehanteerd worden om risico’s te beheersen van werkzaamheden waarbij een (ioniserende) stralingsbron wordt toegepast.

Onder deze instructie valt niet het werken met röntgenfluorescentie. Omdat de hoeveelheid verstrooide straling die optreedt bij het meten op metalen middels deze systematiek bij normaal gebruik zo goed als geen significante verhoging van het achtergrond stralingsniveau veroorzaakt.

Stralingsbron
Straling is het uitzenden van energie als golven (elektromagnetische straling, in de vorm van fotonen) of als deeltjes (deeltjesstraling, zoals alfastraling en bètastraling). Straling is energieoverdracht zonder dat er sprake is van direct contact met de stralingsbron.

Röntgenbron
Een röntgenbron is een apparaat om ioniserende straling (rontgenstraling) op te wekken met behulp van elektrische energie. Als er geen elektrische energie toegevoerd wordt aan het apparaat zal er geen straling worden opgewekt. Dit in tegenstelling tot radioactieve bronnen die ook straling kunnen uitzenden met dezelfde energie. 

 

Maatregelen medewerker bij werkzaamheden met mobiele stralingsbronnen (rõntgen) 

Registratie van de radiologische werkers en de stralingsbron (bijvoorbeeld bij de bewakingsdienst of regelwacht)

  • Datum + tijdsvenster
  • Firmanaam
  • Aantal personen
  • Soort stralingsbron
  • Registratie van de stralingsbron bij bewaking
  • Vermelding van de exacte locatie van de werkzaamheden
     

 

Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
In ontwikkelingIn ontwikkeling
Tips: 
Datum: 
18 mei 2017