Maatregelen organisatie bij werken met een werkbak

Risico: Vallen van hoogte

Beschrijving: Fysieke schade door vallen van hoogte.

Maatregelen organisatie bij werken met een werkbak

  • Zet alleen een werkbak in als uit de taakrisicoanalyse of werkinstructie blijkt dat deze daarvoor geschikt is.
  • Laat werkbakken alleen gebruiken door medewerkers die daarvoor aantoonbaar zijn geïnstrueerd en geen hoogtevrees hebben.
  • Gebruik alleen een gecertificeerde hijsconfiguratie.
  • Gebruik alleen periodiek gekeurde werkbakken.
  • Werkbakken mogen alleen worden gebruikt als uit de risico inventarisatie en evaluatie blijkt dat het werk veilig kan worden uitgevoerd en het gebruik van andere veiligere arbeidsmiddelen niet mogelijk is.
  • De duur van de werkzaamheden is maximaal 4 uur.
  • Neem omgevingsfactoren zoals hoogspanningslijnen of weersinvloeden op in de taakrisicoanalyse (TRA).
  • Neem conflicterende werkzaamheden op in de TRA. 

 

Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Tips: 
Datum: 
14 oktober 2009
Revisie informatie: 
2e revisie 22-11-2017
randomness