Maatregelen organisatie bij werkzaamheden met mobiele stralingsbronnen (rõntgen)

Risico: werkzaamheden met mobiele stralingsbronnen (rõntgen) 

 

Beschrijving: Op welke wijze moet worden omgegaan met werkzaamheden waarbij een (ioniserende) stralingsbron wordt toegepast. Onder de instructie vallen de organisatorische en technische maatregelen die gehanteerd worden om risico’s te beheersen van werkzaamheden waarbij een (ioniserende) stralingsbron wordt toegepast.

Onder deze instructie valt niet het werken met röntgenfluorescentie. Omdat de hoeveelheid verstrooide straling die optreedt bij het meten op metalen middels deze systematiek bij normaal gebruik zo goed als geen significante verhoging van het achtergrond stralingsniveau veroorzaakt.

Stralingsbron
Straling is het uitzenden van energie als golven (elektromagnetische straling, in de vorm van fotonen) of als deeltjes (deeltjesstraling, zoals alfastraling en bètastraling). Straling is energieoverdracht zonder dat er sprake is van direct contact met de stralingsbron.

Röntgenbron
Een röntgenbron is een apparaat om ioniserende straling (rontgenstraling) op te wekken met behulp van elektrische energie. Als er geen elektrische energie toegevoerd wordt aan het apparaat zal er geen straling worden opgewekt. Dit in tegenstelling tot radioactieve bronnen die ook straling kunnen uitzenden met dezelfde energie. 

 

Maatregelen organisatie bij werkzaamheden met mobiele stralingsbronnen (rõntgen) 

 • Het op de hoogte brengen van het personeel dat er met een stralingsbron gewerkt wordt
  Vermeld hierbij:
  • Datum + tijdsvenster
  • Plaats van uitvoering zo (exact mogelijk)
  • Uitvoerende firma
  • Interne Contact Persoon + tel. nr.
  • Eventueel contactpersoon subcontractor + tel. nr.
 • Het verzorgen van een werkvergunning t.a.v. de stralingswerkzaamheden
  • Het dragen van een dosismeter door het personeel dat de werkzaamheden uitvoert tijdens het werk is verplicht.
  • De handelingen bij voorkeur uitvoeren op tijdstippen van de dag dat het aantal personen rondom de stralingsplaats zo gering mogelijk is.
 • Het afzetten van de locatie waar gewerkt wordt met de stralingsbron
  • De grootte van het gebied dient dusdanig te zijn dat het dosistempo buiten deze afzetting lager is dan 10 µSv/h (wettelijk toegestaan) (zone afbakening), (waarschuwingsborden conform NEN-3011).
  • De uitvoerende firma is verantwoordelijk voor het in stand houden van de afzetting van het gebied waar de handelingen worden uitgevoerd (zwart/geel lint en waarschuwingsborden).

 

 

Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
In ontwikkelingIn ontwikkeling
Tips: 
Datum: 
18 mei 2017
randomness